เนื้อที่ประมาณ 45 ไร่
สไตล์รีสอร์ท ผสมผสานการทำไร่นา สวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง มีบ่อตกปลา สวนผลไม้ นาข้าว พืชสวนตามแนวพระราชดำริรับได้ 300 คน
ค่ายพักแรมอบรม สัมมนา..
-ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด พัฒนาผู้เรียน
-ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
-ค่ายวิชาการต่างๆ
-ค่ายอบรมต่อต้านยาเสพติด
-รับน้องใหม่ ปฐมนิเทศน์
- แคมป์ไฟ
-ค่ายสิ่งแวดล้อม
-อบรมประชุม สัมมนา ฯลฯ
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE